2024 Najaarskamp Renswoude [Utrecht]

Najaarskamp in september 2024

Op de ledenvergadering in november j.l. hebben we als kampcommissie voorgesteld om het N.J.K. 2024 te houden op camping ”De Grebbelinie” in Renswoude, provincie Utrecht. Volken de Boer presenteerde dit kamp met een aantal dia’s en korte toelichting. Dank aan Volken, wij waren verhinderd aanwezig te zijn. We denken dat het verblijf daar de maand september ons goed zal bevallen. De camping ligt in een prachtige streek van ons land, een gedeeltelijk vlak en ook heuvelachtig landschap.

De voornaamste reden om voor deze camping te kiezen, was het feit dat we bij elkaar op één veld kunnen staan. En dat er een mooi toiletgebouw op kleine afstand beschikbaar is. Bij een andere geschikte en mooie camping was dat niet het geval. Op die velden waren overal al seizoenplaatsen gereserveerd en dus met andere kampeerders tussen ons in.

De omgeving nodigt tot genoeg activiteiten uit. Natuurlijk zijn er in de omgeving mooie fietstochten te maken, zodat de liefhebbers onder ons daarvan volop kunnen genieten! Ook zijn er heel wat mogelijkheden voor diverse uitstapjes e.d. In de kampkrant komen hierover diverse voorstellen te staan. Op de website van genoemde camping zijn foto’s te zien van deze camping. Nieuwsgierig ?  zie  https://www.campingdegrebbelinie.nl/

Natuurlijk kan een ieder die iets leuks weet om met elkaar te ondernemen dit naar voren brengen. Ook willen we een dag organiseren voor (oud-) leden die graag op bezoek willen komen Dit zal op een later tijdstip nog o.a. via de app. worden doorgegeven.

We hebben een prijsafspraak met de camping gemaakt voor de hele maand. Wanneer men daarvan wil afwijken is het verstandig zelf te vergelijken welk tarief het meest gunstig uitpakt.

We zien uit naar een fijne tijd met elkaar; “Zo de Here wil en wij leven”.

Namens de kampcommissie,
Peter en Truus Laan.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen over De GTCC? Stuur dan een mail naar info@caravanclub-gtcc.nl

Copyright 2016 - 2024 - Gereformeerde Toer- en Caravan Club